Page 42 - De bloei voorbij
P. 42

40 | geen gunfactor zijn. De hele kongsi was geconcentreerd in de Randstad en men erkende niet dat er daarbuiten ook kwaliteit was. Leden van de Raad van Cultuur uit de regio waren bovendien in de minderheid. Om Noorderlicht een betere basis te geven hebben we contact gezocht met Friesland. De gedeputeerde cultuur was in eerste instantie niet erg enthousiast, want het ging natuurlijk over geld. Maar uiteindelijk is daar wel de Friese manifestatie uit voortgekomen.” Inhoud “Ik heb Ton en Wim altijd volstrekt de vrije hand gegeven. Ik ben nooit bij de inhoudelijke gesprekken geweest die zij voerden op één keer na. Ik stelde voor om eens in het Midden-Oosten te gaan kijken of daar een fotocultuur was. Dat deden ze uiteindelijk met het festival ‘Nazar’ in 2004. Verdere suggesties heb ik nooit gedaan. Er zijn schitterende manifestaties geweest; veel binnen het kader van de sociale fotografie. Dat is wat afgezwakt. Noorderlicht heeft een wat ander karakter gekregen en is meer in de richting van de esthetiek gegaan. Dat is niet zo zeer een welbewuste keuze geweest, meer het gevolg van een onontkoombare maatschappelijke ontwikkeling. Als instelling kun je binnen zulke brede golfbewegingen geen 100% eigen koers meer varen. Ik zie wel meer dan een accentverschuiving in wat er in de loop der jaren is getoond. Ik heb alle tentoonstellingen gezien, waarvan de meeste zeer geslaagd waren. Eerder stonden ze meer in het teken van de strijdcultuur. Die cultuur, dat linkse dat erachter zat, is overvleugeld door het neoliberalisme. Noorderlicht behoorde toen al tot de meest gewaardeerde festivals ter wereld. Dus er is een goed besef van wat je moet brengen. Er zijn ook wel manifestaties geweest waarvan ik dacht wat moet ik daarmee? Maar als ik bijvoorbeeld aan ‘Afrika Inside’ 52 terugdenk, in 2000 in Leeuwarden: dat was echt een eye opener.” Bezeten en bevlogen “Noorderlicht was goed op de hoogte van wat er speelde in de fotografie. Men ging jaarlijks naar Paris Photo 53 en had contacten over de hele wereld. Het netwerk van Noorderlicht kende ik niet en daar wilde ik mij ook niet in begeven. Ik heb me door Ton nooit geïntimideerd gevoeld of moeite gehad met zijn gedrag. Ik heb dertig jaar gewerkt in het speciaal onderwijs met kinderen met     


   40   41   42   43   44